Přeskočit na obsah

Uvolnění a zacelování děr po regresích – rada od bytostí

Pokud má někdo problém se uvolnit, mám tu od bytostí jednu radu:

Vytvořte si ochranu prostoru, ve kterém budete na sobě pracovat.

Představte si krásné klidné místo, kde budete moci kreativně tvořit vše, co vás jen napadne (hudbu, malování, psaní, ruční práce, řezbářství, kovářství,..) nebo si tu můžete jen číst. Mělo by vám to pomoci vypnout mysl a neřešit v tomto okamžiku pozemské starosti.

Myslete na to, že tam nemůže nic, co nemá svou podstatu ve světle na všech úrovních bytí.

Pak se zhluboka nadechněte, vydechněte a řekněte si sami o sobě alespoň jednu pozitivní věc. Potom je dobré si uvědomit, co hezkého se vám ten den podařilo nebo jste zažili. Prostě vše, co vám ten den udělalo alespoň trochu radost. Je žádoucí se naučit v životě radovat. Až se budete cítit dostatečně klidní, teprve v tom okamžiku se můžete vrátit z onoho místa zpět, opět se zhluboka nadechnout, vydechnout a vykročit dál.

Pomůže vám to i s dočerpáním energie. Dalo by se to přirovnat k meditaci, s tím rozdílem, že nenecháte myšlenky plynout, ale zaměříte se na něco z tohoto pozemského života, co máte rádi nebo co by jste chtěli dělat. Tyto věci totiž dokážou člověka nejenom vypnout, ale hlavně ho naplňují.

Je důležité se v okamžiku, kdy se cítíte vyčerpaní, na toto vaše krásné místo, kde není temnota žádoucí, podívat.

Po očištění při regresi ve vás zůstávají díry, které je třeba zaplnit světlem. Pro temnotu jsou tyto díry jako světelný maják. Po očištění dostáváte od bytostí světla sice ochranu, ale je jen dočasná.

Tyto vaše čisté části se dají prosvětlit i prací na sobě a dalším rozvojem ve světle.