Přeskočit na obsah

Technika Hlubokého uvědomění
instrospekce a kultivace

CO JE THUIK?

Technika hlubokého uvědomění, introspekce a kultivace, navazuje na techniku kvantové regrese, kde cíleně řešíme naše nezpracované negativní vlastnosti. Příčiny nezpracovaných negativních vlastností plynou, ať z tohoto současného života, tak především z životů minulých. Po prožití příčiny vzniku a pochopení, bytosti lásky a světla změní daný život z negativní verze, do pozitivní. Dále v rámci pochopení příčiny, vyberou další podobné životy a i ty změní do lásky a světla. Negativní vlastnost nezmizí, ale zredukuje se síla působení této vlastnosti na minimum.

Jak terapie probíhá?

 • Tato technika je vedena světelnými bytostmi, které jsou částí prvotního zdroje. Ty Vám určí, jaká témata jsou pro Vás aktuální, souborem negativních vlastností, znázorněné Váčkem. Počet Váčků ke zpracování bude také určen bytostmi. S daným Váčkem vždy souvisí několik životů, které je třeba projít, pochopit, aby bylo možné provést změny, které se projeví tak, že negativní životy budou překlopeny do prožití v lásce a světle.

 • Bytosti dále vyberou soubor negativních životů, které mají podobné příčiny a dopady do současného života a i tyto životy přemění do prožití v lásce a světle.
 • Je důležité zvládat jak komunikaci, tak minulé životy. Ke komunikaci dochází hned na začátku této techniky.
 • Po zpracování Váčků je možné přistoupit k otázkám klienta.
 • I tato technika obsahuje různá zabezpečení, díky kterým bude klient vždy ochráněn.

Chci se objednat
cena 2500,- Kč

 • Budeme pracovat ve stavu Théta. To je přirozený stav, kterým každý den minimálně 2x procházíte. Je to stav těsně před usnutím nebo procitnutím.
 • Jedno sezení trvá 3-5 hodin a žádná další osoba se ho neúčastní. Platí to i pro nejbližší rodinné příslušníky. Každé sezení je velice diskrétní a já plně respektuji soukromí každého, kdo ho podstoupí. Provádí se vleže, na měkké podložce a pod lehkou dekou. Je třeba, abyste měli pohodlný oděv, který vás nebude nikde škrtit.  I na tuto techniku je možné si připravit dotazy, na které chcete získat odpovědi, však ne více než 10. 
 • Celé sezení vám budu nahrávat, abyste si ho mohli doma v klidu poslechnout a nalézt odpovědi na vaše problémy.

 • Vhodnost THUIK si prověřuji u každého klienta dopředu a sdělím jí před domluvením termínu. Proto je nutné, aby jsem obdržel od klienta na email aktuální foto, kde je vidět do očí. Je to z důvodu, že nás mohou ovlivňovat naše negativní vazby z minulých životů a klient není na tuto techniku připraven. Je vhodné před touto technikou projít alespoň třemi regresemi.

Příprava před terapií

 1. Připravte si max 10 otázek, není to podmínkou. Sepište si je předem, dělejte si poznámky průběžně, tak jak Vám budou přicházet. Většinou, když si je budete dělat najednou, tak na některé zapomenete. To samé udělejte s požadavky na léčení vašich nemocí, neduhů, závislostí, prožitků, atd.
 2. Před termínem nepijte kávu, ananasový džus nebo jiné močopudné nápoje. Také nepijte příliš tekutin, aby Vás to nenutilo jít v transu na toaletu. Lze to, ale je lepší provést regresi bez rušení. 
 3. Dále prosím nechte doma, nebo v autě všechny možné talismany, přívěšky, náhrdelníky, nerosty. Jsou to možné portály, brány, přes které by regrese mohla být negativně ovlivňována.
 4. Je důležité na THUIK přijít odpočatýuvolněný, neplánovat si před ani po termínu další schůzky, zkrátka si věnovat v ten den, čas pouze pro sebe.
 5. U této techniky je důležité zvládat jak minulé životy, tak komunikace. Proto je vhodné před touto technikou zvládnout úspěšně alespoň 3 regrese.

Chci se objednat