Přeskočit na obsah

Kvantová regrese Libora Smetany
a temná regrese

CO JE KVANTOVÁ REGRESE?

Regresní terapie je technika, jejíž pomocí můžeme pochopit a zpracovat události, které se nám staly v minulosti a mají negativní vliv na náš současný život. Tyto negativní vlivy se projevují jako různé psychosomatické, psychické i tělesné onemocnění a problémy, opakující se vzorce chování v reakci na určité životní situace, strachy a blokace v různých oblastech.

CO JE TEMNÁ REGRESE

Pro pokročilé klienty a terapeuty, je možné podstoupit Temnou regresi, kde došlo ke spolupráci s negativním principem. Jsou to životy, kam bychom se běžnou technikou Kvantové regrese neodvážili podívat. Pod plnou ochranou bytostí lásky a světla je nám to umožněno. Vlivy, z těchto životů jsou velmi silné, proto očištění těchto životů má velký vliv na naší bytost. Pro klienta je vhodné, aby měl za sebou nějaký čas práce na sobě formou Kvantové regrese LS a chápal principy inkarnací zde na zemi. Průběh a příprava temné regrese je obdobný jako u klasické regrese. Rozdíl je v tom, že celý proces je pod dohledem archanděla Metatrona.

Jak terapie probíhá?

 • Kvantová regresní terapie vás provede situacemi z vašich minulých životů, díky kterým dostanete odpovědi na témata z života současného. Toho je  dosaženo při napojení se na vaše Vyšší Vědomí. Vyšší Vědomí si můžete představit jako bytosti lásky a světla, které Ví vše o Vaší duši, chápe vše v širších souvislostech. Zná vás lépe než vy sami. Tato technika obsahuje i různá zabezpečení, díky kterým bude klient vždy ochráněn.
 • Po prozkoumání minulých životů budu mluvit s vaším Vyšším Vědomím přímo přes vás, kdy se stanete mediem. Bude použita Vaše řeč a Vaše vyjadřovací schopnosti. To je ta chvíle kdy, dostanete odpovědi na otázky, které vás nejvíce trápí. Já vám pomohu celým tímto procesem poznání projít a vše zaznamenat. 
 • Při sezení Vám Vyšší vědomí zvolí právě ten minulý život, který Vás ovlivňuje tady a teď. To vám pomůže pochopit konflikty, problémy, všechny těžkosti a nepříjemnosti, které vás potkávají a trápí.

Chci se objednat
cena 2500,- Kč

 • Budeme pracovat ve stavu Théta. To je přirozený stav, kterým každý den minimálně 2x procházíte. Je to stav těsně před usnutím nebo procitnutím.
 • Jedno sezení trvá 3-5 hodin a žádná další osoba se ho neúčastní. Platí to i pro nejbližší rodinné příslušníky. Každé sezení je velice diskrétní a já plně respektuji soukromí každého, kdo ho podstoupí. Provádí se vleže, na měkké podložce a pod lehkou dekou. Je třeba, abyste měli pohodlný oděv, který vás nebude nikde škrtit. Každé regresi předchází rozhovor, kdy se více poznáme a upřesníme témata, která se budou řešit. Proto si předem připravte dotazy, na které chcete získat odpovědi, však ne více než 10. Dejte jim čas, sepište si je předem. Mělo by se jednat o témata, které Vás tady a teď v tomto životě ovlivňují. Dělejte si poznámky průběžně, tak jak vám budou přicházet. Pokud je budete dělat najednou, určitě na některé zapomenete. Ze své zkušenosti vím, že nejspíš nedostanete odpovědi na otázky materialistického typu, či odpovědi, které by Vás ovlivnili na Vaší cestě. Jsou momenty, kdy jen vy se musíte rozhodnout a tím naplňujete podstatu duše, získávání zkušeností bytí.
 • Celé sezení vám budu nahrávat, abyste si ho mohli doma v klidu poslechnout a nalézt odpovědi na vaše problémy.

 • Vhodnost regresní terapie si prověřuji u každého klienta dopředu a sdělím jí před domluvením termínu. Proto je nutné, aby jsem obdržel od klienta na email aktuální foto, kde je vidět do očí. Je to z důvodu, že nás mohou ovlivňovat naše negativní vazby z minulých životů.

 • Díky této metodě si můžete uvědomit mnohé co Vás v tomto životě ovlivňuje, pokud tyto informace uchopíte ve svůj prospěch, lze život kouzelně změnit. Měnit život máte jen vy ve své moci, nikdo jiný …

Příprava před terapií

 1. Připravte si max 10 otázek, není to podmínkou. Sepište si je předem, dělejte si poznámky průběžně, tak jak Vám budou přicházet. Většinou, když si je budete dělat najednou, tak na některé zapomenete. To samé udělejte s požadavky na léčení vašich nemocí, neduhů, závislostí, prožitků, atd.
 2. Před termínem nepijte kávu, ananasový džus nebo jiné močopudné nápoje. Také nepijte příliš tekutin, aby Vás to nenutilo jít v transu na toaletu. Lze to, ale je lepší provést regresi bez rušení. Před vlastní regresí budeme mít spolu cca 1 hodinu úvodní, kdy vysvětlím co a jak, zformulujeme si dotazy a řekneme si důvody proč jste přišli. Takže bude ještě prostor jít na WC.
 3. Dále prosím nechte doma, nebo v autě všechny možné talismany, přívěšky, náhrdelníky, nerosty. Jsou to možné portály, brány, přes které by regrese mohla být negativně ovlivňována.
 4. Je důležité na regresi přijít odpočatýuvolněný, neplánovat si před ani po termínu další schůzky, zkrátka si věnovat v ten den, čas pouze pro sebe.
 5. Také je důležité, abyste si nevytvářeli přehnaná očekávání, je lepší se nechat příjemně překvapit.
 6. Minulé životy jsou ukazovány přes vizualizaci a vjemy které máme, např jako ve snu. Je dobré tyto techniky trénovat věnovat se jím v meditaci a tím budeme v regresích lepší a lepší.
 7. Vlastní komunikace s vyšším vědomím je o uvolnění se natolik, aby ti bylo naprosto jedno jaké informace k tobě doputují a jen je předáš formou slov. Jakmile začneš informace vyhodnocovat, uvažovat nad nimi levou hemisférou, pak je komunikace komplikovaná a v podstatě tím bráníš k předání informací. Je to vše o praxi a cviku a s každou další regresí se vše posouvá a zlepšuje.
 8. Při úvodu do regrese budeme testovat tvou vizualizaci tím že si budeš představovat se zavřenýma očima tyto obrazy : můžeš si to zkusit nacvičit ( žlutý ptáček, červená květina, modré auto, psa a kočku a strom kde vítr hýbe s listy

Chci se objednat