Přeskočit na obsah

Ochrana, Očištění, Poutání vnitřního negativního principu

Ochrana – vytvořím si energetické vajíčko / prostor

Skrze stěnu vajíčka/prostoru neprojde cokoliv co nemá svou podstatu pouze z čistého pozitivního principu. Tato stěna nepropustí ven ani dovnitř žádný zvuk ani obraz. Tato stěna odráží veškeré útoky zpět útočníkovi, přerušuje a zamezuje jakémukoliv negativnímu napojení od jiných bytostí.

      Vyplním prostor bílým světlem

Toto světlo rozpouští do nebytí cokoliv co se nachází uvnitř ochrany a nemá to svou podstatu pouze z čistého pozitivního principu. Toto světlo uzavírá uvnitř ochrany veškeré portály, dimenze,  brány a jiné vstupy a nedovoluje vytváření nových. Veškeré funkce ochrany fungují naprosto na všech úrovních bytí.

Touto sekundou reaktivuji / aktivuji veškeré funkce ochrany teď!

Očištění

Žádám …….. ( volám bytost, archanděla ) ať vstoupí do
ochrany a očistí mě od všeho co nemá svou podstatu pouze z čistého pozitivního
principu, co do mě tento den proniklo a lze to teď odstranit, odpojit ať se tak
stane teď!

Poutání vnitřní temnoty

Volám Archanděla Metatrona/nebo jinou bytost a žádám o spoutání mého vnitřního negativního principu tak, aby po dobu činnosti kterou budu dělat, nemohl jakkoliv negativně na mě působit na všech úrovních bytí, ať se tak stane, teď!

Jednoduchá ochrana pro začátečníka 

Volám k sobě archanděla Michaela

Žádám archanděla Michaela, aby pro mě udělal světelnou
ochranu, která mě ochrání před jakýmikoliv vlivy a působením negativních entit,
bytostí a energii na všech úrovních. Ať se tak děje od této sekundy do ranních
hodin a ráno vytvořit ochranu na den úplně stejně znovu.

 Ochranu je třeba tvořit každý den