Přeskočit na obsah

Menší pentagramový rituál

Převzato z knihy Magie od Josefa Veselého

Menší pentagramový rituál se provádí pravou rukou a sestává ze čtyř částí:

1. Kabalistický kříž

2. Vepsání pentagramů

3. Invokace archandělů

4. Kabalistický kříž

Při započetí rituálu se postavte čelem k východu. Na místě nejprve vizualizujte nebo vyznačte magický kruh.

1. Kabalistický kříž

a) Dotkněte se čela a řekněte ATA (Tvoje je).

b) Dotkněte se prsou a řekněte MALCHUT (Království).

c) Dotkněte se pravého ramene a řekněte VE-GEVURA (a Moc)

d) Dotkněte se levého ramene a řekněte VE-GEDULA (a Sláva).

e) Zkřižte paže na prsou a řekněte LE OLAM, AMEN (na věky, amen).

Při provádění vizualizujte, že rukou postupné vepisujete linie bílého světla ve tvaru kříže, které sahají od hlavy k chodidlům a od pravého ramene k levému rameni. Při slovech LE OLAM, AMEN si na průsečíku kříže představte růži v její přirozené nebo stylizované podobě. Kabalistický křiž by měl předcházet každému, i tomu nejmenšímu magickému rituálu.

2. Vepsání pentagramů Linie pentagramů se vepisují do vzduchu napřaženou pravou paži, jedním tahem ve vyznačeném směru, a to bud magickou dýkou nebo žehnacím gestem (ukazováček a prostředníček natažený, prsteníček a malíček pokrčené tak, že se dotýkají palce). Jejich vrcholy sahají od čela po stehna. Vepisování penta gramů je třeba synchronizovat s dýcháním: nádech při pohybu nahoru, výdech při pohybu dolů, zadrženi dechu při vodorovném pohybu. Pro potřebu menšího pentagramového rituálu se používá pentagram živlu země.

a) Stojice čelem k východu vepište první zažehnávací pentagram země. Pak se nadechněte, zatímco přiložíte ruku k hrudi, a ukažte do středu penta- gramu, přičemž s výdechem intonujte Boži jméno JHVH (= Jod He Vau He).

b) Nechte paží napřaženou a obraťte se čelem k jihu. Opakujte celý postup a intonujte Boží jméno ADONAJ.

c) Pak se otočte čelem k západu, znovu opakujte celý postup a intonuje Boží jméno EHEJE.

d) Nakonec se otočte čelem k a intonujte severu, vepište poslední pentagram Boží jméno AGLA. Pak se vraťte do výchozí pozice, tj. obraťte se čelem k východu.

Je třeba dbát na dobrou vizualizaci pentagramů, které musí jasně zářit ve všech čtyřech kvadrantech kruhu, který byl opsán v průběhu tohoto rituálu

Pozornost je nutno věnovat také správné intonaci.

3) Invokace archandělů

Přede mnou Rafael,

za mnou Gabriel,

po mé pravici Michael,

po mé levici Uriel.

Okolo mne planou pentagramy a nade mnou září šesticípá hvězda.*)

Při pronášení této formule je velmi důležitá dobrá vizualizace archandělů v jednotlivých kvadrantech. Na východě se tyčí Rafael, archanděl vzduchu. Je oděn ve žlutém rouchu s purpurovými odlesky, které vlaje ve větru. V ruce drží hůl. Na západě stojí Gabriel, archanděl vody, s pohárem v ruce. Jeho roucho je zářivě modré s oranžovými odlesky. Michael, archanděl ohně, který stojí na jihu, je oblečen v červeném rouchu se zelenými odlesky. V ruce třímá plamenný meč. Uriel, archanděl země, stojící na severu, má bohaté roucho v barvách čtyř ročních období: citronově žlutá, olivová, hnědočervená a černá. Stojí na pantaklu. Závěrem této fáze rituálu se znovu připomínají již vepsané pentagramy a vizualizuje se hexagram nad operatérovou hlavou.

4. Kabalistický kříž

Znovu zopakujte postup uvedený v bodu 1.

Zde podrobněji popsáno https://zridlo.net/maly-ritual-pentagramu/