Přeskočit na obsah

Formule IAO

Převzato z knihy Magie od Josefa Veselého

  1. Vzpažte a představte si nekonečně veliký kruh bílého světla, který procházi svislou osou vašeho těla. Intonujte hlásku I.
  2. Rozpažte a představte si nekonečně veliký kruh červeného světla, procházejíci vašimi rozpřaženými pažemi. Intonujte hlásku A.
  3. Zkřižte ruce na prsou a imaginujte nekonečně velikou kouli modrého světla, která vás obklopuje a v jejímž středu se nacházíte. Intonujte hlas ku O.

Zpevňuje a posiluje auru a slouží jako ochrana před rušivými vlivy a nežádoucím působením lidských myšlenek i astrálních bytostí.